#10kilike - 35,942 Posts
#10Kilike Stories
  • 1
  • #موقت 🔴 آژیر قرمز در سطح استان البرز به صدا درآمد. ✅ دانشگاه علوم پزشکی البرز : ثبت مورد مثبت ویروس
  • #موقت 🔴 آژیر قرمز در سطح استان البرز به صدا درآمد. ✅ دانشگاه علوم پزشکی البرز : ثبت مورد مثبت ویروس کرونا در استان البرز ؛ هموطنان عزیز در منزل بمانند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. 🛑 خواهشا توصیه های پیشگیرانه را مطالعه‌و رعایت‌کنید.#کروناویروس
  • 0
  • 1
  • 1
  • Polo🛩🆘🏝⛰
  • Polo🛩🆘🏝⛰
  • 1
Feed loading..